Avís legal

Aquesta pàgina pot contenir notificacions d’altres propietaris i informació de copyright les clàusules del qual han de ser observades i seguides.

LA INFORMACIÓ D’AQUESTA PÀGINA WEB S’OFEREIX SENSE CAP GARANTIA INCLOSA, NI EXPRESSA NI IMPLÍCITA. La informació d’aquesta pàgina web pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics. La informació pot ser canviada o actualitzada sense previ avís. SERVICIO ESTACIÓN, S.A., pot també fer millores, canvis i/o eliminacions en els productes i/o els programes descrits en aquesta informació en qualsevol moment sense previ avís.

SERVICIO ESTACIÓN, S.A., no vol rebre informació confidencial o privilegiada seva a través de la nostra pàgina web. Si us plau, s’ha de tenir en compte que qualsevol informació o material enviat a SERVICIO ESTACIÓN, S.A., serà considerat NO confidencial però estarà subjecte a la Política de Privacitat a sotaesmentada. En enviar a SERVICIO ESTACIÓN, S.A., qualsevol informació o material, vostè concedeix a ERVICIO ESTACIÓN, S.A., llicència irrevocable i sense restricció per fer servir, reproduir, presentar, executar, modificar, transmetre i distribuir aquests materials o informació i també acorda que SERVICIO ESTACIÓN, S.A., és lliure de fer servir qualsevol idea, concepte, coneixement o tècniques que vostè ens enviï per a qualsevol finalitat.

SERVICIO ESTACIÓN, S.A., no fa representacions de qualsevol altra pàgina web a la qual pugui accedir mitjançant aquesta web. Quan vostè accedeix a una pàgina web que no sigui de SERVICIO ESTACIÓN, S.A., si us plau, tingui en compte que és independent de SERVICIO ESTACIÓN, S.A., i que SERVICIO ESTACIÓN, S.A., no té cap control sobre el contingut d’aquesta pàgina web. A més, un enllaç a una pàgina web que no és de SERVICIO ESTACIÓN, S.A., no significa que SERVICIO ESTACIÓN, S.A., justifiqui o accepti qualsevol responsabilitat sobre el contingut o ús d’aquesta pàgina web.

Està a les seves mans el prendre precaucions per assegurar-se que qualsevol cosa que vostè seleccioni per fer servir estigui lliure d’elements tals com a virus, cucs, troians i d’altres elements de naturalesa destructiva. EN CAP CAS SERVICIO ESTACIÓN, S.A., ES FARÀ RESPONSABLE O PARTIDARI DE QUALSEVOL DANY DIRECTE O INDIRECTE, ESPECIAL O ALTRES CONSEQÜÈNCIES PER QUALSEVOL ÚS D’AQUESTA PÀGINA WEB O QUALSEVOL ALTRE LLOC WEB ENLLAÇAT, INCLOENT SENSE LIMITACIÓ, QUALSEVOL BENEFICI PERDUT, INTERRUPCIÓ DE NEGOCI, PÈRDUA DE PROGRAMES O ALTRES DADES DEL SEU SISTEMA DE FER SERVIR INFORMACIÓ D’UNA ALTRA MANERA, FINS I TOT SI ENS AVISEN EXPRESSAMENT DE LA POSSIBILITAT D’AQUESTS DANYS.

Les declaracions informatives de l’any 2000 respecte a les capacitats de qualsevol producte o servei fora de SERVICIO ESTACIÓN, S.A., són reedicions de l’Acte de Divulgació d’Informació i Disponibilitat de l’Any 2000 (referit com a “Reedicions”) i estan basats en informació oferta per terceres parts. SERVICIO ESTACIÓN, S.A., no ha comprovat independentment els continguts de les Reedicions i no assumeix cap responsabilitat en la veracitat o integritat de la informació continguda en les Reedicions.

Start typing and press Enter to search