Header Nosotros

Seccion

El nou Servei Estació

Durant els darrers anys, Servei Estació ha dut a terme una transformació integral del seu establiment al carrer Aragó de Barcelona. Unes obres que van encetar-se l’any 2003 i que han experimentat diferents fases:

Fase 1

L’arquitecte Joan Soteras Mauri va crear l’edifici de Servei Estació l’any 1962. L’any 2003 arrenca la primera fase de les obres de condicionament amb l’ estintolat de la planta 0. És a dir, la substitució de les parets mestres per columnes, ampliant i millorant l’espai comercial.

Fase 2

Engrandiment de l’espai comercial gràcies a l’extracció i excavació de terres d’una superfície equivalent a 190 metres cúbics. Col·locació de noves bigues que reforcen l’estructura de l’edifici.

Fase 3

Substitució de les escales mecàniques de l’any 1962 (les més antigues de Barcelona). Instal·lació i posada en marxa de les escales noves, des de la planta -1 fins a la 2.

Fase 4

Recuperació de l’espai exterior de Servei Estació: impermeabilització del terra. Projecció i execució d’una obertura (lluerna) que permet l’entrada de llum natural fins a la planta -1.

Fase 5

Construcció de l’eix central de l’edifici: col·locació de 122 pilons, excavació de 19 metres sota terra i cimentació amb 30.000 kg. de ferro. El nou eix integra dos ascensors amb capacitat per a 9 persones cadascun. L’estructura creada pesa 12 tones.

Fase 6

Obertura de tres noves plantes comercials: quarta, cinquena i sisena. Les escales mecàniques cobreixen els 8 nivells de l’establiment. Creació de noves seccions i canvi en la senyalització. L’activitat comercial de Servei Estació no s’atura cap dia durant l’execució de les obres.

Servei Estació vol agrair a tots els clients la seva paciència per les molèsties ocasionades durant les obres.