Header Nosotros

Seccion

Avís legal

Aquesta pàgina pot contenir notificacions d'altres propietaris i informació de copyright les clàusules del les quals han de ser observades i seguides.

LA INFORMACIÓ D'AQUESTA PÀGINA WEB ESTÀ OFERTA SENSE CAP GARANTIA INCLOSA, NI EXPRESSA NI IMPLÍCITA. La informació d'aquesta pàgina web pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics. La informació pot ser canviada o actualitzada sense previ avís. SERVEI ESTACIÓ, S.A. pot també fer millores, canvis i/o eliminacions en els productes i/o els programes descrits en aquesta informació en qualsevol moment sense avís previ.

SERVEI ESTACIÓ, S. A. no vol rebre informació confidencial o privilegiada seva a través de la nostra pàgina web. Per favor, cal que tingui en compte que qualsevol informació o material enviat a SERVEI ESTACIÓ, S.A. serà considerat NO confidencial però estarà subjecte a la Política de Privadesa a baix esmentada. En enviar a SERVEI ESTACIÓ, S.A. qualsevol informació o material, vostè concedeix a SERVEI ESTACIÓ, S.A. llicència irrevocable i sense restricció per usar, reproduir, presentar, executar, modificar, transmetre i distribuir aquests materials o informació i també accepta que SERVEI ESTACIÓ, S.A. és lliure d'utilitzar qualsevol idea, concepte, coneixement o tècniques que vostè ens enviï per a qualsevol finalitat.

SERVEI ESTACIÓ, S.A. no fa representacions de qualsevol altra pàgina web a la qual pugui accedir a través d'aquesta. Quan vostè accedeix a una pàgina web que no sigui de SERVEI ESTACIÓ, S.A., per favor, tingui en compte que és independent de SERVEI ESTACIÓ, S.A. i que SERVEI ESTACIÓ, S.A. no té cap control sobre el contingut d'aquesta pàgina web. A més, un enllaç a una pàgina web que no és de SERVEI ESTACIÓ, S.A. no significa que SERVEI ESTACIÓ, S.A. justifiqui o accepti qualsevol responsabilitat sobre el contingut o ús d'aquesta pàgina web.

Està a les seves mans el fet de prendre precaucions per assegurar que qualsevol cosa que vostè selecciona per al seu ús està lliure d'elements tals com a virus, cucs, cavalls de troya i altres elements de naturalesa destructiva. EN CAP CAS SERVEI ESTACIÓ, S.A. ES FARÀ RESPONSABLE O PARTIDARI DE QUALSEVOL DANY DIRECTE O INDIRECTE, ESPECIAL O ALTRES CONSEQÜÈNCIES PER QUALSEVOL ÚS D'AQUESTA PÀGINA WEB O QUALSEVOL ALTRA WEB ENLLAÇADA, INCLOENT SENSE LIMITACIÓ, QUALSEVOL BENEFICI PERDUT, INTERRUPCIÓ DE NEGOCI, PÈRDUA DE PROGRAMES O ALTRES DADES DEL SEU SISTEMA DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ D'UNA ALTRA MANERA, FINS I TOT SI ENS AVISEN EXPRESSAMENT DE LA POSSIBILITAT D'AQUESTS DANYS.

Les declaracions informatives de l'any 2000 respecte a les capacitats de qualsevol producte o servei fora de SERVEI ESTACIÓ, S.A. són reedicions de l'Acte de Divulgació d'Informació i Disponibilitat de l'Any 2000 (referit com a "Reedicions") i estan basats en informació oferta per terceres parts. SERVEI ESTACIÓ, S.A. no ha comprovat independentment els continguts de les Reedicions i no assumeix cap responsabilitat en la veracitat o integritat de la informació continguda en les Reedicions.