Material industrial

Aquesta imatge mostra la posició d'aquesta secció a la seu principal de SE al carrer Aragó 270-272 de Barcelona.

  • Aïllants
  • Cartró
  • Cautxús
  • Suros
  • Fibra de vidre
  • Impermeabilitzants
  • Reixetes d’aireig
  • Resines i additius
  • Topalls
  • Feltres i filtres