Header Directorio

Seccion

Embalatge

Aquesta imatge mostra la posició d'aquesta secció a la seu principal de SE al carrer Aragó 270-272 de Barcelona.

  • Plàstic de bombolla
  • Caixes
  • Paper
  • Maquinària per a l’embalatge
  • Diversos
  • Cintes adhesives
  • Fundes