Header Directorio

Seccion

Ferreteria

Aquesta imatge mostra la posició d'aquesta secció a la seu principal de SE al carrer Aragó 270-272 de Barcelona.

 • Cargols
  • Cargols i similars
  • Claus, puntes i reblons
  • Tacs
  • Armelles, filferro i claus de ganxo
  • Femelles, varetes i volanderes
  • Molles i tensors
 • Seguretat
  • Cadenes
  • Caixes i bústies
  • Caixes de cabals i maletes
  • Cadenats
 • Complements llar i forja
  • Claus i tatxes
  • Ferraments
  • Feltres i patins
  • Forja
 • Complements per a portes
  • Seguretat
  • Espieres i cadenes
  • Frontisses
  • Topalls i imants
  • Agafadors i manetes
 • Diversos
  • Rodes
  • Carretons
  • Penjadors
  • Material per a penjar quadres
  • Estisores
  • Imants

Notícies relacionades

Brida polivalent - 03.gen.2011