Header Directorio

Seccion

Eines

Aquesta imatge mostra la posició d'aquesta secció a la seu principal de SE al carrer Aragó 270-272 de Barcelona.

 • Eines de mà
  • Tornavisos
  • Eines de tall
  • Alicates i estenalles
  • Grapadores
  • Llimes
  • Martells
  • Soldadores
  • Claus
  • Eines per a mesurar
  • Sergents
  • Diversos
 • Eines elèctriques
  • Polidores
  • Serres elèctriques
  • Trepants
  • Fresadores
  • Diversos
 • Consumibles
  • Broques
  • Recanvis de serra i discos
  • Paper de vidre
  • Corones
  • Escombretes
  • Diversos
 • Complements taller
  • Caixes d’eines
  • Bancs de treball
  • Diversos