Header Directorio

Seccion

Còpia de claus

Aquesta imatge mostra la posició d'aquesta secció a la seu principal de SE al carrer Aragó 270-272 de Barcelona.