Header Contacto

Seccion

Sol.licitar la targeta 'professional'

Servei Estació posa a disposició de les empreses i dels professionals autònoms degudament acreditats la 'Targeta professional'.

Per poder gaudir d'aquesta tarjeta només cal demanar-la amb aquest formulari online i en 24 hores podrà passar a recollir-la gratuïtament al nostre centre comercial del carrer Aragó a Barcelona, ​​on haurà de signar per a la seva validació.

És imprescindible per tal que li lliurem la targeta que acrediti la seva condició d’empresari o professional autònom en el moment de venir a recollir-la.

Aquesta targeta proporciona un descompte mínim del 10% que pot arribar al 20% en funció del volum de compres realitzades en els nostres establiments.

Les condicions d'us es troben a la nostre plana de Condicions d'Us.

Que a l'efecte del que esbleix la Llei 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el client autoritza que les seves dades personals constin en un fitxer automatitzat gestionat per SERVICIO ESTACIÓN S.A., amb domicili a Barcelona, Carrer Aragó 270, per tal que pugui ser el destinatari de les activitats, novetats comercials i públicitat dels productes oferts al comerç per SERVICIO ESTACIÓN S.A., i per les empreses del grup. Sobre aquest fitxer, l'interessat podrà exercir els seus drets d'accès, rectificació i cancel·lació mitjançant un escrit dirigit al responsable del fitxer, a l'adreça indicada.