Header Contacto

Seccion

Sol.licitar targeta 'estalvi'

Servei Estació posa a disposició dels seus clients la 'Targeta Estalvi' que permet acumular euros a mesura que s'utilitza. Només cal omplir aquest formulari online i li enviarem la targeta a l'adreça que consti en aquest formulari.

El seu funcionament és senzill: per cada 10 euros de compra el client acumularà un euro a la targeta. Quan el saldo acumulat arribi o superi els 50 euros es podran utilitzar aquests diners per adquirir productes en els establiments de Servei Estació (vegeu totes les condicions d'ús en la columna dreta).

Les condicions d'us es troben a la nostre plana de Condicions d'Us.

Que a l'efecte del que esbleix la Llei 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el client autoritza que les seves dades personals constin en un fitxer automatitzat gestionat per SERVICIO ESTACIÓN S.A., amb domicili a Barcelona, Carrer Aragó 270, per tal que pugui ser el destinatari de les activitats, novetats comercials i públicitat dels productes oferts al comerç per SERVICIO ESTACIÓN S.A., i per les empreses del grup. Sobre aquest fitxer, l'interessat podrà exercir els seus drets d'accès, rectificació i cancel·lació mitjançant un escrit dirigit al responsable del fitxer, a l'adreça indicada.